Sorteren op
Filter
Totale begrote lasten excl. reserves(bedragen x €1.000) € 355.502
Totale begrote baten excl. reserves(bedragen x €1.000) € 354.044
 • 0.1 - Bestuur
  Begrote Lasten excl. reserves € 4.621 (bedragen x €1.000)

  € 4.621

  0,0 %

  Begrote Baten excl. reserves € 27 (bedragen x €1.000)

  € 27

  0,0 %

 • 0.2 - Burgerzaken
  Begrote Lasten excl. reserves € 2.359 (bedragen x €1.000)

  € 2.359

  0,0 %

  Begrote Baten excl. reserves € 1.206 (bedragen x €1.000)

  € 1.206

  0,0 %

 • 0.3 - Beheer overige gebouwen en gronden
  Begrote Lasten excl. reserves € 1.242 (bedragen x €1.000)

  € 1.241

  0,0 %

  Begrote Baten excl. reserves € 2.208 (bedragen x €1.000)

  € 2.208

  0,0 %

 • 0.4 - Overhead
  Begrote Lasten excl. reserves € 34.094 (bedragen x €1.000)

  € 34.094

  0,0 %

  Begrote Baten excl. reserves € 8.203 (bedragen x €1.000)

  € 8.203

  0,0 %

 • 0.5 - Treasury
  Begrote Lasten excl. reserves € 287 (bedragen x €1.000)

  € 287

  0,0 %

  Begrote Baten excl. reserves € 7.000 (bedragen x €1.000)

  € 6.999

  0,0 %

 • 0.61 - OZB woningen
  Begrote Lasten excl. reserves € 1.011 (bedragen x €1.000)

  € 1.011

  0,0 %

  Begrote Baten excl. reserves € 14.181 (bedragen x €1.000)

  € 14.181

  0,0 %

 • 0.62 - OZB niet-woningen
  Begrote Lasten excl. reserves € 34 (bedragen x €1.000)

  € 34

  0,0 %

  Begrote Baten excl. reserves € 12.722 (bedragen x €1.000)

  € 12.722

  0,0 %

 • 0.63 - Parkeerbelasting
  Begrote Lasten excl. reserves € 613 (bedragen x €1.000)

  € 613

  0,0 %

  Begrote Baten excl. reserves € 3.634 (bedragen x €1.000)

  € 3.634

  0,0 %

 • 0.64 - Belastingen overig
  Begrote Lasten excl. reserves € 513 (bedragen x €1.000)

  € 513

  0,0 %

  Begrote Baten excl. reserves € 501 (bedragen x €1.000)

  € 501

  0,0 %

 • 0.7 - Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds
  Begrote Lasten excl. reserves € 0 (bedragen x €1.000)

  € 0

  0,0 %

  Begrote Baten excl. reserves € 204.714 (bedragen x €1.000)

  € 204.714

  0,0 %

 • 0.8 - Overige baten en lasten
  Begrote Lasten excl. reserves € 6.738 (bedragen x €1.000)

  € 6.738

  0,0 %

  Begrote Baten excl. reserves € 336 (bedragen x €1.000)

  € 336

  0,0 %

 • 0.9 - Vennootschapsbelasting (VpB)
  Begrote Lasten excl. reserves € 0 (bedragen x €1.000)
  Begrote Baten excl. reserves € 0 (bedragen x €1.000)
 • 0.10 - Mutaties reserves
  Begrote Lasten excl. reserves € 0 (bedragen x €1.000)
  Begrote Baten excl. reserves € 0 (bedragen x €1.000)
 • 0.11 - Resultaat van de rekening van baten en lasten
  Begrote Lasten excl. reserves € 0 (bedragen x €1.000)
  Begrote Baten excl. reserves € 0 (bedragen x €1.000)
 • 1.1 - Crisisbeheersing en Brandweer
  Begrote Lasten excl. reserves € 7.584 (bedragen x €1.000)

  € 7.584

  0,0 %

  Begrote Baten excl. reserves € 356 (bedragen x €1.000)

  € 356

  0,0 %

 • 1.2 - Openbare orde en veiligheid
  Begrote Lasten excl. reserves € 3.038 (bedragen x €1.000)

  € 3.038

  0,0 %

  Begrote Baten excl. reserves € 313 (bedragen x €1.000)

  € 313

  0,0 %

 • 2.1 - Verkeer en vervoer
  Begrote Lasten excl. reserves € 15.533 (bedragen x €1.000)

  € 15.533

  0,0 %

  Begrote Baten excl. reserves € 468 (bedragen x €1.000)

  € 468

  0,0 %

 • 2.2 - Parkeren
  Begrote Lasten excl. reserves € 2.986 (bedragen x €1.000)

  € 2.986

  0,0 %

  Begrote Baten excl. reserves € 1.200 (bedragen x €1.000)

  € 1.200

  0,0 %

 • 2.3 - Recreatieve havens
  Begrote Lasten excl. reserves € 0 (bedragen x €1.000)
  Begrote Baten excl. reserves € 0 (bedragen x €1.000)
 • 2.4 - Economische havens en waterwegen
  Begrote Lasten excl. reserves € 297 (bedragen x €1.000)

  € 297

  0,0 %

  Begrote Baten excl. reserves € 292 (bedragen x €1.000)

  € 292

  0,0 %

 • 2.5 - Openbaar vervoer
  Begrote Lasten excl. reserves € 360 (bedragen x €1.000)

  € 360

  0,0 %

  Begrote Baten excl. reserves € 5 (bedragen x €1.000)

  € 5

  0,0 %

 • 3.1 - Economische ontwikkeling
  Begrote Lasten excl. reserves € 1.085 (bedragen x €1.000)

  € 1.086

  0,0 %

  Begrote Baten excl. reserves € 0 (bedragen x €1.000)

  € 0

  0,0 %

 • 3.2 - Fysieke bedrijfsinfrastructuur
  Begrote Lasten excl. reserves € 13.908 (bedragen x €1.000)

  € 13.908

  0,0 %

  Begrote Baten excl. reserves € 13.884 (bedragen x €1.000)

  € 13.884

  0,0 %

 • 3.3 - Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen
  Begrote Lasten excl. reserves € 1.058 (bedragen x €1.000)

  € 1.058

  0,0 %

  Begrote Baten excl. reserves € 678 (bedragen x €1.000)

  € 678

  0,0 %

 • 3.4 - Economische promotie
  Begrote Lasten excl. reserves € 1.461 (bedragen x €1.000)

  € 1.461

  0,0 %

  Begrote Baten excl. reserves € 749 (bedragen x €1.000)

  € 749

  0,0 %

 • 4.2 - Onderwijshuisvesting
  Begrote Lasten excl. reserves € 7.359 (bedragen x €1.000)

  € 7.359

  0,0 %

  Begrote Baten excl. reserves € 282 (bedragen x €1.000)

  € 282

  0,0 %

 • 4.3 - Onderwijsbeleid en leerlingzaken
  Begrote Lasten excl. reserves € 6.066 (bedragen x €1.000)

  € 6.066

  0,0 %

  Begrote Baten excl. reserves € 3.214 (bedragen x €1.000)

  € 3.214

  0,0 %

 • 5.1 - Sportbeleid en activering
  Begrote Lasten excl. reserves € 5.142 (bedragen x €1.000)

  € 5.142

  0,0 %

  Begrote Baten excl. reserves € 5 (bedragen x €1.000)

  € 5

  0,0 %

 • 5.2 - Sportaccommodaties
  Begrote Lasten excl. reserves € 2.699 (bedragen x €1.000)

  € 2.699

  0,0 %

  Begrote Baten excl. reserves € 290 (bedragen x €1.000)

  € 290

  0,0 %

 • 5.3 - Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
  Begrote Lasten excl. reserves € 5.536 (bedragen x €1.000)

  € 5.536

  0,0 %

  Begrote Baten excl. reserves € 28 (bedragen x €1.000)

  € 28

  0,0 %

 • 5.4 - Musea
  Begrote Lasten excl. reserves € 1.384 (bedragen x €1.000)

  € 1.384

  0,0 %

  Begrote Baten excl. reserves € 58 (bedragen x €1.000)

  € 58

  0,0 %

 • 5.5 - Cultureel erfgoed
  Begrote Lasten excl. reserves € 2.110 (bedragen x €1.000)

  € 2.110

  0,0 %

  Begrote Baten excl. reserves € 395 (bedragen x €1.000)

  € 395

  0,0 %

 • 5.6 - Media
  Begrote Lasten excl. reserves € 5.635 (bedragen x €1.000)

  € 5.635

  0,0 %

  Begrote Baten excl. reserves € 0 (bedragen x €1.000)

  € 0

  0,0 %

 • 5.7 - Openbaar groen en (openlucht) recreatie
  Begrote Lasten excl. reserves € 9.574 (bedragen x €1.000)

  € 9.574

  0,0 %

  Begrote Baten excl. reserves € 2.007 (bedragen x €1.000)

  € 2.007

  0,0 %

 • 6.1 - Samenkracht en burgerparticipatie
  Begrote Lasten excl. reserves € 10.761 (bedragen x €1.000)

  € 10.762

  0,0 %

  Begrote Baten excl. reserves € 162 (bedragen x €1.000)

  € 162

  0,0 %

 • 6.2 - Wijkteams
  Begrote Lasten excl. reserves € 6.513 (bedragen x €1.000)

  € 6.513

  0,0 %

  Begrote Baten excl. reserves € 0 (bedragen x €1.000)

  € 0

  0,0 %

 • 6.3 - Inkomensregelingen
  Begrote Lasten excl. reserves € 51.228 (bedragen x €1.000)

  € 51.228

  0,0 %

  Begrote Baten excl. reserves € 38.501 (bedragen x €1.000)

  € 38.501

  0,0 %

 • 6.4 - Begeleide participatie
  Begrote Lasten excl. reserves € 15.842 (bedragen x €1.000)

  € 15.842

  0,0 %

  Begrote Baten excl. reserves € 0 (bedragen x €1.000)

  € 0

  0,0 %

 • 6.5 - Arbeidsparticipatie
  Begrote Lasten excl. reserves € 6.208 (bedragen x €1.000)

  € 6.208

  0,0 %

  Begrote Baten excl. reserves € 169 (bedragen x €1.000)

  € 169

  0,0 %

 • 6.6 - Maatwerkvoorzieningen (WMO)
  Begrote Lasten excl. reserves € 2.993 (bedragen x €1.000)

  € 2.994

  0,0 %

  Begrote Baten excl. reserves € 84 (bedragen x €1.000)

  € 84

  0,0 %

 • 6.71 - Maatwerkdienstverlening 18+
  Begrote Lasten excl. reserves € 24.942 (bedragen x €1.000)

  € 24.942

  0,0 %

  Begrote Baten excl. reserves € 1.318 (bedragen x €1.000)

  € 1.318

  0,0 %

 • 6.72 - Maatwerkdienstverlening 18-
  Begrote Lasten excl. reserves € 22.799 (bedragen x €1.000)

  € 22.799

  0,0 %

  Begrote Baten excl. reserves € 0 (bedragen x €1.000)

  € 0

  0,0 %

 • 6.81 - Geëscaleerde zorg18+
  Begrote Lasten excl. reserves € 27.964 (bedragen x €1.000)

  € 27.964

  0,0 %

  Begrote Baten excl. reserves € 1.692 (bedragen x €1.000)

  € 1.692

  0,0 %

 • 6.82 - Geëscaleerde zorg 18-
  Begrote Lasten excl. reserves € 2.643 (bedragen x €1.000)

  € 2.643

  0,0 %

  Begrote Baten excl. reserves € 0 (bedragen x €1.000)

  € 0

  0,0 %

 • 7.1 - Volksgezondheid
  Begrote Lasten excl. reserves € 4.174 (bedragen x €1.000)

  € 4.174

  0,0 %

  Begrote Baten excl. reserves € 0 (bedragen x €1.000)

  € 0

  0,0 %

 • 7.2 - Riolering
  Begrote Lasten excl. reserves € 6.731 (bedragen x €1.000)

  € 6.731

  0,0 %

  Begrote Baten excl. reserves € 8.339 (bedragen x €1.000)

  € 8.339

  0,0 %

 • 7.3 - Afval
  Begrote Lasten excl. reserves € 11.771 (bedragen x €1.000)

  € 11.771

  0,0 %

  Begrote Baten excl. reserves € 14.108 (bedragen x €1.000)

  € 14.108

  0,0 %

 • 7.4 - Milieubeheer
  Begrote Lasten excl. reserves € 4.775 (bedragen x €1.000)

  € 4.775

  0,0 %

  Begrote Baten excl. reserves € 1.189 (bedragen x €1.000)

  € 1.189

  0,0 %

 • 7.5 - Begraafplaatsen en crematoria
  Begrote Lasten excl. reserves € 327 (bedragen x €1.000)

  € 327

  0,0 %

  Begrote Baten excl. reserves € 154 (bedragen x €1.000)

  € 154

  0,0 %

 • 8.1 - Ruimtelijke ordening
  Begrote Lasten excl. reserves € 2.441 (bedragen x €1.000)

  € 2.441

  0,0 %

  Begrote Baten excl. reserves € 189 (bedragen x €1.000)

  € 189

  0,0 %

 • 8.2 - Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)
  Begrote Lasten excl. reserves € 5.186 (bedragen x €1.000)

  € 5.186

  0,0 %

  Begrote Baten excl. reserves € 5.149 (bedragen x €1.000)

  € 5.149

  0,0 %

 • 8.3 - Wonen en bouwen
  Begrote Lasten excl. reserves € 3.873 (bedragen x €1.000)

  € 3.872

  0,0 %

  Begrote Baten excl. reserves € 4.034 (bedragen x €1.000)

  € 4.034

  0,0 %