Begrote Lasten excl. reserves (bedragen x €1.000) € 6.513

€ 6.513

0,0 %

Begrote Baten excl. reserves (bedragen x €1.000) € 0

€ 0

0,0 %

Omschrijving

6.2 Wijkteams

Tot dit taakveld behoren alle loketvoorzieningen gericht op het identificeren van eigen kracht en het geleiden naar de juiste vorm van individuele ondersteuning(maatwerkvoorzieningen en - dienstverlening).

Deeltaakvelden:
01 - Toegang
01 - Informatie en advies