Documentnaam

Bestandsgrootte

Openen

Bijlage 1 - Resultaatbestemming

202,9 Kb

Resultaatbestemming

Bijlage 2 - Staat van reserves en voorzieningen

147,3 Kb

Staat van reserves en voorzieningen

Bijlage 3 - Overzicht van baten en lasten

191,9 Kb

Overzicht van baten en lasten

Bijlage 4 - Onderbouwingen en uitgangspunten

123,6 Kb

Onderbouwingen en uitgangspunten

Bijlage 5 - Algemene uitkering

178,6 Kb

Algemene uitkering

Bijlage 6 - Staat van incidentele baten en lasten

248,3 Kb

Staat van incidentele baten en lasten

Bijlage 7 - Staat van subsidies

202,8 Kb

Staat van subsidies

Bijlage 8 - Taakveldenmatrix

316,3 Kb

Taakveldenmatrix

Bijlage 9 - Afkortingen en begripsbepalingen

152,1 Kb

Afkortingen en begripsbepalingen

Bijlage 10 - Programmabegroting

3.795,7 Kb

Programmabegroting