Deventer presenteert sluitende begroting

Het college biedt u de begroting 2020-2023 aan. Zoals alle gemeenten in Nederland, wordt Deventer dit jaar geconfronteerd met een niet voorziene verlaging van de rijksbijdrage. Voor Deventer gaat het om 20 miljoen euro minder. Ondanks deze verlaging is het gelukt de afspraken uit de Voorjaarsnota te verwerken. Deventer houdt een structureel sluitende begroting met voldoende weerstandsvermogen. Het huishoudboekje blijft op orde.

Het college is tevreden dat de investeringen die zijn afgesproken bij de Voorjaarsnota overeind zijn gebleven, zoals die in duurzaamheid en in de revitalisering van bedrijventerreinen. Daarnaast kan Deventer extra investeren in jeugdhulp. Deventer kan de komende drie jaren zo’n 4,5 miljoen euro investeren in preventie voor jeugdigen. Door te investeren in preventie hoopt Deventer dat op den duur minder zware jeugdhulp nodig is. De jeugdhulp laat sinds vorig jaar een overschot zien. Het sociale domein als geheel blijft financieel kwetsbaar. Zo krijgen relatief veel inwoners een uitkering.     

De afvalheffing stijgt door de dalende opbrengst van gescheiden PMD en extra kosten bij het verbranden van restafval. Het vaste tarief stijgt met €42,36 per aansluiting. Omgerekend naar een gemiddeld huishouden, waarbij wordt uitgegaan van een 140 litercontainer restafval en zes aanbiedingen per jaar, zorgt dit voor een aanslag van €261,42. Dat is een stijging van 19,34%.

Wat betreft de overige woonlasten, blijft het rioolrecht gelijk. De Onroerende Zaakbelasting (OZB) stijgt met 3%.

Aanvulling:

De raad heeft op 13 november 2019 de begroting 2020 goedgekeurd en tevens het ingediende amendement 10.1 Speelgoedmuseum in stemming gebracht en aangenomen. De hiermee gemoeide financiële consequenties zijn verwerkt in deze webpublicatie van de begroting 2020.

Liesbeth Grijsen

Wethouder Financiën