Begrote Lasten excl. reserves (bedragen x €1.000) € 287

€ 287

0,0 %

Begrote Baten excl. reserves (bedragen x €1.000) € 7.000

€ 6.999

0,0 %

Omschrijving

0.5 Treasury

Tot dit taakveld behoren de activiteiten van de gemeente met betrekking tot de treasury-functie:
• Financiering en dividenden;
• Schenkingen en legaten.