Begrote Lasten excl. reserves (bedragen x €1.000) € 297

€ 297

0,0 %

Begrote Baten excl. reserves (bedragen x €1.000) € 292

€ 292

0,0 %

Omschrijving

2.4 Economische havens en waterwegen

Dit taakveld omvat de dienstverlening in de haven. De belangrijkste taken die wij binnen dit taakveld uitvoeren zijn het beheer, de inning van de havengelden, het veiligheidsonderhoud, het dagelijkse en regulier onderhoud van de haven, het sluizencomplex, de Hanzebrug en waterwegen alsmede beheer van aanlegplaatsen, ligplaatsen en woonschepen (havenvoorzieningen). De haven wordt gebruikt voor de overslag van grondstoffen. Vijftien bedrijven verwerken de ontvangen grondstoffen.