Begrote Lasten excl. reserves (bedragen x €1.000) € 360

€ 360

0,0 %

Begrote Baten excl. reserves (bedragen x €1.000) € 5

€ 5

0,0 %

Omschrijving

2.5 Openbaar vervoer

Ofschoon de gemeente niet primair verantwoordelijk is voor het openbaar vervoer, willen we de bereikbaareid van Deventer met de trein en de bus optimaal bevorderen.

Uitvoering van een aantal grote infrastructurele projecten lopen via dit taakveld. De herinrichting van de stationsomgeving en het busstations vallen hieronder. De pachtinkomsten voor de fietsparkeerkelder bij het station komen op dit taakveld binnen. Daarnaast verlenen wij via dit taakveld subsidie aan de voetveer, die overigens gedekt wordt vanuit de parkeerexploitatie. Herinrichting/aanpassing van de stationsomgeving Colmschate i.v.m. de aanleg tunnel Oostriklaan.