Begrote Lasten excl. reserves (bedragen x €1.000) € 2.993

€ 2.994

0,0 %

Begrote Baten excl. reserves (bedragen x €1.000) € 84

€ 84

0,0 %

Omschrijving

6.6 Maatwerkdienstverlening WMO

Tot dit taakveld horen materiële voorzieningen om zelfstandig te kunnen functioneren (WMO) voor mensen met fysieke beperkingen die op basis van een beschikking verstrekt worden:
• huisautomatisering (domotica);
• woningaanpassingen;
• hulpmiddelen;
• overige voorzieningen gehandicapten.