Begrote Lasten excl. reserves (bedragen x €1.000) € 24.942

€ 24.942

0,0 %

Begrote Baten excl. reserves (bedragen x €1.000) € 1.318

€ 1.318

0,0 %

Omschrijving

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

Tot dit taakveld behoort dienstverlening aan individuele cliënten met een beperking (fysiek/psychisch) die zelfstandig wonen en die ondersteuning behoeven in de vorm van beschikbare uren op basis van een toekenningsbeschikking:
• individuele begeleiding;
• huishoudelijke verzorging;
• respijtzorg ten behoeve van mantelzorgers;
• individueel vervoer;
• financiële tegemoetkoming voor personen met een fysieke beperking, een psychische of psychosociale beperking van daarmee verband houdende extra kosten;
• schuldhulpverlening;
• eigen bijdragen.

Deeltaakvelden:
01 - Maatwerkdienstverlening 18+ Algemeen
02 - Hulp bij het huishouden
03 - Collectief vraagafhankelijke vervoer
04 - Begeleiding en dagbesteding
05 - Schuldhulpverlening