Begrote Lasten excl. reserves (bedragen x €1.000) € 22.799

€ 22.799

0,0 %

Begrote Baten excl. reserves (bedragen x €1.000) € 0

€ 0

0,0 %

Omschrijving

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

Tot dit taakveld behoren vormen van jeugdhulp die door de gemeente als individuele (niet vrij toegankelijke) voorziening worden aangemerkt waaronder begrepen:
• begeleiding 18-, jeugd- en opvoedhulp;
• jeugd-GGZ;
• jeugdzorg aan verstandelijk beperkten;
• vervoer (18-);
• PGB Jeugd;
• persoonlijke verzorging en kortdurend verblijf voor de doelgroep 18-.