Begrote Lasten excl. reserves (bedragen x €1.000) € 1.242

€ 1.241

0,0 %

Begrote Baten excl. reserves (bedragen x €1.000) € 2.208

€ 2.208

0,0 %

Omschrijving

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

Het beheer van onroerend goed in de vorm van opstallen en gronden in eigendom van de gemeente in zowel stedelijk als agrarisch gebied.
De verkoop van gronden en panden waarvan gemeentelijk bezit niet langer noodzakelijk is.