Begrote Lasten excl. reserves (bedragen x €1.000) € 1.384

€ 1.384

0,0 %

Begrote Baten excl. reserves (bedragen x €1.000) € 58

€ 58

0,0 %

Omschrijving

5.4 Musea

Tot dit taakveld behoren activiteiten gericht op het verwerven, behouden, wetenschappelijk onderzoeken en presenteren van kunst en cultuur:
• musea, exposities;
• archeologie, heemkunde;
• historische archieven.

Het taakveld in onderverdeeld in twee deeltaakvelden
01 - Musea
02 - Archeologie

Deventer Verhaal beheert roerende erfgoedcollecties en presenteert en exploiteert op een veerkrachtige, publieksgerichte, cross mediale, interactieve en ondernemende wijze de fysieke en digitale programmering van de presentatie van het Deventer Erfgoed op verschillende locaties in de gemeente en begint bij De Waag. Deventer Verhaal zorgt als productiehuis voor een aansprekend programma van het Deventer Erfgoed in stad en ommeland en draagt bij aan een positieve beleving daarvan door de eigen inwoners en bezoekers uit binnen- en buitenland. Het Meerjarenplan Deventer Verhaal 2017-2020 dient als kader dienen waarbinnen Deventer Verhaal haar werkzaamheden uitvoert. Deventer Verhaal is kernpartner van de andere professionele en vrijwillige erfgoed organisaties.
De programmering gebeurt in samenhang met de gemeente brede programmering.