Begrote Lasten excl. reserves (bedragen x €1.000) € 4.174

€ 4.174

0,0 %

Begrote Baten excl. reserves (bedragen x €1.000) € 0

€ 0

0,0 %

Omschrijving

7.1 Volksgezondheid

Tot dit taakveld behoren maatregelen ter bescherming van de gezondheid van de bevolking als geheel, van specifieke risicogroepen, van jeugd en van ouderen:
• het monitoren van de gezondheidssituatie;
• uitvoering van preventieprogramma's, het vroegtijdig signaleren van specifieke stoornissen en gezondheidsbedreigende factoren;
• uitvoering van programma's voor gezondheidsbevordering en maatregelen tegen bedreigingen van de gezondheid;
• bestrijding van infectieziekten en aanbieden van vaccinaties;
• het geven van voorlichting, advies en begeleiding;
• het geven van prenatale voorlichting aan aanstaande ouders;
• het bewaken van gezondheidsaspecten in bestuurlijke beslissingen;
• het bevorderen van medisch milieukundige zorg;
• het bevorderen van technische hygiëne zorg;
• het bevorderen van psychosociale hulp bij rampen;
• Centra voor Jeugd en Gezin;
• ambulance en ziekenvervoer.

Deeltaakvelden
01 - Preventie Jeugd (o.a. CJG, het normale leven versterken)
02 - Volksgezondheid