Begrote Lasten excl. reserves (bedragen x €1.000) € 1.461

€ 1.461

0,0 %

Begrote Baten excl. reserves (bedragen x €1.000) € 749

€ 749

0,0 %

Omschrijving

3.4 Economische promotie

Tot dit taakveld behoren activiteiten gericht op het "op de kaart zetten" van de gemeente:
• promotionele activiteiten, gericht op het aantrekken van nieuwe bedrijvigheid en nieuwe werkers;
• aantrekken van overige instellingen ter versterking van het profiel van de gemeente;
• investeren in bovenlokale, regionale, landelijke en internationale kennis- en economische relatienetwerken;
• promotie toerisme;
• beurzen en jaarmarkten.

Het taakveld is onderverdeeld in drie deeltaakvelden
01 - Toerisme en plattelandseconomie
02 - Evenementen
03 - Reclameobjecten