Begrote Lasten excl. reserves (bedragen x €1.000) € 2.699

€ 2.699

0,0 %

Begrote Baten excl. reserves (bedragen x €1.000) € 290

€ 290

0,0 %

Omschrijving

5.2 Sportaccommodaties

Tot dit taakveld behoren alle accommodaties voor sportbeoefening:
• sporthallen, zwembaden, schaatshallen etc.;
• (groene en kunst-)velden, terreinen en opstallen, inclusief faciliteiten en technische voorzieningen;
• trapveldjes in de wijk.