Sinds maart 2019 is het baliebezoek afgenomen, als gevolg van de 10 jaar geldigheid van het paspoort. Het team Publiekscontacten past zich aan deze nieuwe situatie aan. Het hoge niveau van dienstverlening handhaven we zoveel mogelijk. De mogelijkheden voor digitale dienstverlening nemen toe en worden steeds persoonlijker. We onderzoeken mogelijkheden om de regie op eigen gegevens door inwoners mogelijk te maken.

We laten ons bij alle ontwikkelingen inspireren door de Nationale Ombudsman, die heeft opgeroepen om de dienstverlening van de overheid eerlijk, begripvol en volgens de menselijke maat vorm te geven.

De Staatssecretaris van Justitie onderzoekt de mogelijkheden om de naturalisatietaken bij centrumgemeenten te beleggen. Er is een reële verwachting  dat Deventer één van die centrumgemeenten wordt, dit wordt in 2020 bekend. Dit betekent uitbreiding van de werkzaamheden en mogelijk van capaciteit.

De basis voor de waardering van alle panden in Deventer wijzigt van inhoud (m3) naar gebruiksoppervlak (m2). Het project voor deze omzetting is in volle gang bij team Belastingen en loopt in 2020 door.

Het college wil nieuwe vormen van participatie door inwoners en organisaties mogelijk maken. Door het toepassen van de extern ontwikkelde strategie stimuleren we initiatieven in de wijk en laten we jongeren meedenken en onderwerpen agenderen.